เสาค้ำคอนกรีต

สำหรับที่ผ่านมาบริษัทชิแชม สแตนลี่ กรุ๊ป ได้ผลิตและจำหน่ายเสาค้ำแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปไปยังตลาดของประเทศออสเตรเลีย. และได้รับมาตราฐานของ ออสเตรเลีย AS3850-2015 บริษัท ชิแชมสแตนลี่ กรุ๊ป ซึ่งมีชื่อเสียงที่คุณไว้วางใจ และ ได้รับการพิสูจน์ในเรื่องการออกแบบและคุณภาพแล้วในวงการอุตสาหกรรมและระยะเวลาที่ผ่านมาก็ได้ทดสอบให้เห็นถึงคุณภาพแล้ว คุณจึงสามารถแน่ใจได้ว่าเสาค้ำของเรามีคุณภาพดีที่สุดในวงการ

ค่าโหลดการทำงาน จำกัด (WLL) แสดงในตารางด้านล่างและสอดคล้องกับข้อกำหนดของการทดสอบ AS3850-2015 

Our Range

1 kN = 102kg-force

บริษัท ชิแชม สแตนลี่ กรุ๊ป จำกัด

เลขที่ 71/8 หมู่ที่ 4 ตำบลมาบไผ่

อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170

โทร 038 190 427

Email: enquiries@shisham.co.th

Shisham Stanley Group

71/8 Moo 4 Map Phai

Ban Bueng, Chonburi, Thailand 20170

Tel: 038 190 427

Email: enquiries@shisham.co.th