top of page

เสาคำ้ของเรา

เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที บริษัทชิแชม สแตนลี่ กรุ๊ป เป็นผลิตและเป็นซับพลาลเออร์ชั้นนำของ เสาค้ำแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปแบบดึงดันไปยังตลาดของประเทศออสเตรเลีย. และเราได้รับมาตราฐานของ ประเทศ ออสเตรเลีย AS3850-2015       ( องค์ประกอบคอนกรีตสำเร็จรูป) เราได้นำเสนอการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในวิธีการทดสอบเหล็กค้ำยันและการประเมินผลการทดสอบ หลังจากการเปิดตัว AS3850-2015 Shisham Stanley Group ได้ทำการทดสอบกลุ่มผลิตภัณฑ์ค้ำยันแบบผลักดึงดันทั้งหมดอย่างครอบคลุม การทดสอบดำเนินการตามขั้นตอนการทดสอบโดยละเอียดและการประเมินผลการทดสอบทางสถิติที่ระบุโดย AS3850-2015 ค่าขีดจำกัดภาระงาน (WLL) ที่แสดงในตารางด้านล่างเป็นไปตามข้อกำหนดการทดสอบ AS3850-2015 โดยสมบูรณ์

1 kN = 102kg-force

เสาค้ำคอนกรีต

SHISHAM BRACES – WLL TABLE
Tested and Rated to Australian Standard AS 3850 – 2015

bottom of page